top of page

Lavender Essential Oil :One of the best known healing oils, lavender oil has a chemically complex st

ศาสตร์แห่งการผ่อนคลายด้วยกลิ่น เชื่อ มั๊ยว่ามนุษย์มีการใช้กลิ่นในการช่วยผ่อนคลายมาตั้งแต่สมัยโบราณ อันจะเห็นได้จากการที่คนจีนหรือคนอาหรับโบราณนำเปลือกไม้หรือลูกไม้ที่มีกลิ่นมาผ่านกรรมวิธีการอบแล้ว และเผาแล้วนำไปใส่ไว้ในตะเกียงที่เราเรียกกันว่า" กำญาน" ซึ่งถือไว้ว่า เป็ฯภูมิปัญญาอันเก่าแก่อีกอย่างหนึงของมนุษยชาติ

lavender oil น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ เป็นน้ำมันมหัศจรรย์ ที่ให้คุณแก่มนุษย์มากมาย เนื่องจากน้ำมันลาเวนเดอร์มีคุณสมบัติในการช่วยให้ผ่อนคลาย ทำให้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และบรรเทาอาการแสบร้อนจากแผลที่ถูกไฟลวกเล็กๆน้อยๆ ทำให้รอยขีดข่วน รอยถลอก สมนาแผลและทำให้แผลที่ผิวหนังหายได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ดีในผิวหนังทุกประเภท การสูดดมกลิ่นของน้ำมันลาเวนเดอร์ยังมีผลในการช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพความสมดุลย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุลย์อยู่เสมอในขณะที่มีอาการเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย "กลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำมันลาเวนเดอร์จากน้ำผสมที่เจือจาง กระจ่ายไปทั่วหรือชโลมให้ทั่วทั่งขมับและหน้าผาก สามารถสร้างความรู้สึกที่สดชื่นให้เกิดขึ้นได้กับผู้มีอาการไมเกรนน้อยๆ และรู้สึกไม่ค่อยสบาย ใช้แก้อาการเป็นลม ทำให้จิตใจเคลิบเคลิ่มได้"

One of the most powerful forms of ancient medicine, aromatherapy, has been used for millennia to treat all manner of ailments. Use of essential oils, today called aromatherapy, was well documented in ancient Persia, Egypt, Greece, and Rome. There are more than 100 references to their use in the Bible for things like anointing and healing the sick. Today, essential oils are used for aromatherapy, massage, personal care, emotional balancing, and household uses, among others.

Essential oils come from the natural aromatic liquids found in plants, trees, and shrubs. The distinctive components that defend a plant against insects, environmental pollutants and disease, and allow it to grow and adapt to its surroundings, make up the plant's essence. The essence is extracted from the plant's flowers, leaves, roots, seeds, or peels into a concentrated volatile liquid, most often through steam distillation. They are highly concentrated and more potent than any dried herb. Essential oils will strengthen most holistic programs, including herbal and nutritional supplements.

The best-known healing oil

Lavender essential oil has many wonderful uses. One of the best known healing oils, lavender oil has a chemically complex structure with over 150 active constituents, which explains its effectiveness at helping with everything from insect bites to rheumatism. The botanical name, Lavandula, comes from Latin, lavare, which means "to wash," probably for its history of use cleansing wounds, as well as washing linens and in personal bathing. It is a known anti-inflammatory, anti-fungal, antidepressant, antiseptic, antibacterial, antimicrobial, antispasmodic, analgesic, calmative, detoxifier, hypotensive, and sedative.

Among the most versatile of oils, lavender is very effective at soothing, calming, balancing (both mind and body), and revitalizing. It is used through inhalation, massage, bath or shower, humidifier or vaporizer, or added to skin and personal care products. Your female ancestors most likely used lavender water as perfume. It is good for all skin types including sensitive skin, unless the scent puts you off - this seems to be a built-in warning system useful for gauging your compatibility with all the essential oils. Too much can be toxic to any system, so obey your nose and avoid it if you don't care for the smell.

Save

Save

7 views
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter Basic Square
Search By Tags
bottom of page