top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศทางกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

MAGIC ROOT เป็นชื่อการค้าของ KPN Material Co. , Ltd. (อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ว่า MAGIC ROOT)

การเข้าถึงพื้นที่ใด ๆ ของ www.magicrootstore.com แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Magic Root

การซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยคุณจากเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Magic Root นอกเหนือจากเงื่อนไขการค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาทั่วไปและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำรวมถึงคำแนะนำด้านกฎหมายหรือทางการแพทย์ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Magic Root ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีการดูแลอย่างเหมาะสมในการจัดเตรียม Magic Root ไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์หรือสกุลเงินของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ควรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นจากแหล่งที่มาที่เหมาะสมและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีความรอบคอบ คุณควรทำและพึ่งพาการประเมินและการสอบถามของคุณเองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้มา

นอกจากนี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Magic Root ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก Magic Root ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นได้ Magic Root จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือทำให้เข้าใจผิด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Magic Root จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลของบุคคลใด ๆ ที่อาศัยข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นเงื่อนไขและการรับประกันโดยนัยตามกฎหมายได้ Magic Root จะจำกัดความรับผิดในกรณีที่มีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวในการจัดหาบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาให้กับคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความกราฟิกโลโก้ภาพถ่ายคลิปเสียงและวิดีโอและการรวบรวมข้อมูลเป็นทรัพย์สินของ Magic Root หรือ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์เนื้อหาและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดในไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Magic Root หรือ บริษัท ในเครือและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า
Magic Root และกราฟิกรูปถ่ายโลโก้และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้า (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) ของ Magic Root หรือ บริษัท ในเครือ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าโลโก้และกราฟิกที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Magic Root

ใบอนุญาตและการเข้าถึงไซต์

Magic Root ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ส่วนตัวของไซต์นี้และไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชเพจหรือเพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มสอบถามขายส่งที่ออกแบบมาสำหรับการดาวน์โหลด) หรือแก้ไขหรือแก้ไขหรือส่วนใดส่วนหนึ่งยกเว้นด้วย Magic Root Express ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือเนื้อหาของไซต์นี้ การรวบรวมและการใช้รายการสินค้าคำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ใด ๆ ของไซต์นี้หรือเนื้อหาของไซต์นี้ การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกัน ห้ามมิให้ไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้ทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกขายขายต่อเยี่ยมชมหรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Magic Root คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือข้อความอื่นใดที่ซ่อนอยู่โดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ Magic Root โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Magic Root การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตที่ให้ไว้ข้างต้นโดยอัตโนมัติ

คุณได้รับสิทธิ์แบบ จำกัด เพิกถอนได้และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง www.magicrootstore.com ตราบใดที่ลิงก์ไม่แสดงถึง Magic Root บริษัท ในเครือหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาในเชิงเท็จทำให้เข้าใจผิดทำให้เสื่อมเสียหรือ ลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างอื่น หาก Magic Root ร้องขอคุณต้องลบไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้โลโก้ Magic Root หรือกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Magic Root

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

Magic Root อาจรวมลิงก์บนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของ Magic Root ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์เหล่านี้ แต่อย่างใดและ Magic Root ไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์เหล่านี้ Magic Root ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านี้และ Magic Root ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายความผิดหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้

Magic Root ขอแนะนำว่าก่อนที่คุณจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่ทันสมัย

ด้านการค้า

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการค้าของ Magic Root (ดูที่การจัดส่งและการช็อปปิ้ง)

ความเป็นส่วนตัว

คุณยอมรับว่า Magic Root อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Magic Root

ความปลอดภัย

ธุรกรรมบัตรเครดิตของ Magic Root ดำเนินการโดยสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต Magic Root จะไม่รวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงินของเราจะรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตในรูปแบบที่เข้ารหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้เพียง 6 เดือน

แม้ว่า Magic Root จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยทั้งหมด โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณทันทีหากคุณทราบว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ เมื่อลงทะเบียนคุณจะต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณต้องรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ให้ปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม หากคุณทราบว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้งให้เราทราบทันที

คุ้กกี้

หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Magic Root คุกกี้อนุญาตให้ Magic Root รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ (หมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ประเภทของเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการชื่อโดเมนและรายละเอียดของเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่งเรียกคุณมาที่เว็บไซต์นี้ Magic Root ใช้คุกกี้เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนใดของไซต์และจดหมายข่าวของ Magic Root (รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ )

คุกกี้ยังอนุญาตให้ Magic Root จดจำคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณอยู่ในไซต์ของ Magic Root และส่งคุณไปยังประเทศต้นทางและภาษาที่คุณเลือกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Magic Root ครั้งแรก ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรักษาคุณภาพของบริการของเราและเพื่อให้การติดตามและสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนการซื้อ

ทั่วไป

Magic Root อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้เป็นกฎหมายของประเทศไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเพิกถอนได้ตามเขตอำนาจศาล แต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยและศาลมีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์จากศาลเหล่านั้นในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้บริการ.

ในกรณีที่มีข้อพิพาทข้อกำหนดในการให้บริการฉบับภาษาอังกฤษจะนำหน้าฉบับภาษาไทย

การคืนเงินและการคืนสินค้า

เฉพาะรายการที่ซื้อบนเว็บไซต์ Magic Root เท่านั้นที่สามารถส่งคืนไปยัง magicrootstore.com เพื่อขอเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ สินค้าที่ซื้อในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกเฉพาะทางหรือที่อื่น ๆ จะต้องถูกส่งกลับไปที่จุดซื้อเดิม

หากคุณเกิดข้อผิดพลาดเมื่อสั่งซื้อทางออนไลน์ Magic Root ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าของคุณกับสินค้าที่คุณตั้งใจจะซื้อ สินค้าที่ส่งคืนจะต้องไม่ได้เปิดและอยู่ในสภาพเดิมที่ขายได้ คุณต้องรับผิดชอบค่าขนส่งและค่าไปรษณีย์เพิ่มเติม

ในกรณีโชคร้ายที่คุณตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์คุณมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รายการทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับไปที่

บจก. เคพีเอ็นแมททีเรียล

28/8 ม. 5 บางพลัด

ปากเกร็ดนนทบุรี

ไทย 11120

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเมื่อส่งสินค้ากลับไปที่ Magic Root ในประเทศไทยจะต้องชำระค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องหากการคืนเงินในภายหลังลดจำนวนคำสั่งซื้อเดิมให้ต่ำกว่าเกณฑ์การจัดส่งฟรี 200 ดอลลาร์สหรัฐ

หากสินค้าได้รับความเสียหายในขณะที่เรากำลังจัดส่งให้คุณ Magic Root จะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้คุณเต็มจำนวน ไปรษณีย์ส่งคืนจะได้รับเงินคืนในกรณีที่สินค้าเสียหายชำรุดหรือส่งไม่ถูกต้องและการชำระเงินคืนจะออกในรูปแบบการชำระเงินเดิม

ในทุกกรณีจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อต้นฉบับและสินค้าจะต้องถูกส่งคืนภายใน 14 วันหลังจากได้รับ Magic Root เพื่อดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใด ๆ กรุณาโทรศัพท์ +66 61994-9828 หรืออีเมลมาที่ admin@magicroot.group อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนถึงความตั้งใจที่จะคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ Magic Root สามารถช่วยเหลือคุณในการทำธุรกรรมได้อย่างราบรื่น

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของคุณจากที่ทำการไปรษณีย์ไว้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่า Magic Root ได้รับพัสดุของคุณอย่างปลอดภัย เราอาจต้องดูสิ่งนี้หากเราไม่ได้รับพัสดุของคุณ

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการคืนสินค้าภายใน 5 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ) หลังจากได้รับใบเสร็จและการชำระเงินคืนจะออกในรูปแบบการชำระเงินดั้งเดิมเว็บไซต์ทั่วโลก

31 พฤษภาคม 2020

bottom of page