Rosemary Oil


Rosemary oil น้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ เมื่อนำส่วนใบและยอดดอกไปกลั่นได้น้ำมันหอมระเหยมีลักษณะใสไม่มีสีหรือ เหลืองอ่อน ๆ มี คุณสมบัติทั่วไปในการช่วยรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน ของโลหิต ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีสมาธิ เสริมสร้างความจำและช่วยคลายความรู้สึกซึมเศร้าและอ่อนล้า นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมช่วยขจัดรังแคและช่วยให้เส้นผมนุ่มเงางาม กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม มีสารประกอบทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยและแผลเป็น กระจายกลิ่นในอากาศเพื่อเพิ่มความรู้สึกสดชื่น บำรุงระบบหายใจ ผสม 1-2% ในแชมพูเพื่อป้องกันรังแค กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ผสม 3-5% กับ น้ำมันพริกไทยดำ และ น้ำมันพื้นฐานน้ำใช้นวดบริเวณช่วงท้องหรือต้นขาเพื่อลดไขมันและเซลลูไลท์

What Is Rosemary Oil?

Related to mint and looking like lavender, rosemary has leaves like flat pine needles touched with silver. It boasts of a woodsy, citrus-like fragrance that has become a feature of many kitchens, gardens, and apothecaries worldwide. It derives its name from Latin words ros ("dew") and marinus ("sea"), or "dew of the sea."

The Virgin Mary is said to have spread her blue cloak over a rosemary bush as she rested, and the white flowers turned blue. The shrub came to be known as the "Rose of Mary."

Rosemary was considered sacred by the Egyptians, Hebrews, Greeks, and Romans, and was used in the Middle Ages to ward off evil spirits and protect against the plague.

Rosemary oil has a clear, refreshing herbal smell, is clear in color, and is watery in viscosity. It is extracted from the fresh flowering tops through steam distillation, yielding 1.0 to 2.0 percent

Benefits of Rosemary Oil Rosemary oil has been extensively used and studied since ancient times for a variety of health benefits. Today, it is included in many medicinal preparations, with many potential offerings. Organic Facts cites some of them: 1. Indigestion – Rosemary oil is often used for this relieving flatulence, stomach cramps, constipation, and bloating. The essential oil is also deemed helpful in stimulating appetite.Research shows that rosemary essential oil can help detoxify the liver and help regulate the creation and release of bile, a key part of the digestive process. 2. Stress relief – Aside from its aromatheraupeutic benefits, rosemary oil is seen to decrease the level of cortisol, one of the hormones released during the body's flight-or-flight response to stress, in the saliva.According to the 2007 study,9 inhaling rosemary and lavender oils for five minutes significantly reduced cortisol levels in the subjects' saliva, potentially decreasing the dangers of chronic stress. 3. Pain relief – Rosemary essential oil is promoted for its ability to relieve pain, which is why it's widely used in treating headaches, muscle pains, and even arthritis.10Massage the affected area with the essential oil, which you can also add to vapor baths for the treatment of rheumatism. Its anti-inflammatory qualities make it a good way to address pain from sprains and joint aches. 4. Immune system boost – The same 2007 study that found reduced cortisol levels after simultaneous massage and inhalation of rosemary essential oil found that the free radical-scavenging activity in the subjects' bodies also significantly increased.Antioxidants are a valuable weapon to fight off infection and disease, so this benefit of rosemary oil is welcome news – regularly using or inhaling it can support your immunity and help you fight off diseases linked to free radicals. 5. Respiratory problems – The scent of the oil has been shown to provide relief from throat congestion, and in treating respiratory allergies, colds, sore throat, and the flu.Its antiseptic action also makes rosemary oil useful for respiratory infections. Because of its antispasmodic effect, it is also used in certain treatment programs for bronchial asthma.

11 views
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter Basic Square
Search By Tags
ABOUT MAGIC ROOT BRAND
About Us
Press & Events
Privacy Policy
Terms & Conditions
FAQ
FIND A STORE
Click to find the closet MAGIC ROOT Stores
SIGN UP PRIVILEGE MEMBERSHIP
Get Superior Offer for Members Only.
© KPN Material Co., Ltd. 2010
AVAILABLE AT...
CONTACT AN ADVISOR
Available 24/7
To speak with our Privilege Customer Care Call +6661-994-9828 or use the chat and email services below.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram